new tags

พระหัตถ์ “พระราชินีสุทิดาฯ” เส้นพระโลหิต ที่ปูดโปน คือมือนักรบผู้กล้าแกร่ง

27 มีนาคม 2023 | Slide
Loading...

กับภาพนี้ ที่พสกนิกรได้เห็นพระหัตถ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แล้วต้องมานั่งคิดเลยว่า ตามพระราชประวัติของพระองค์ ไม่เคยต้องทรงงานหนักมาก่อน แต่พระองค์ทรงเรียนการทหารและฝึกหลักสูตรต่าง ๆ แม้กระทั้งหลักสูตรนาวิกโยธิน พระหัตถ์ที่เส้นพระโลหิตปูดโปน จะต้องผ่านการฝึกมาอย่างหนักตามหลักสูตร พระหัตถ์จึงไม่เรียวงามตามที่ควร

Loading...

ทำไมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีต้องฝึกทหาร อย่างหนัก คำตอบก็คือ จะได้ทรงปกป้องพระราชวงศ์ และพระสาวามีโดยเฉพาะต้องทรงปกป้องพระราชา ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยถวายรักษาความปลอดภัย

Loading...

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คณะราษฎร มันยึดอำนาจในการจัดระเบียบราชการในพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไป นับแต่นั้นมา พระมหากษัตริย์ไทยก็ตกอยู่ในอันตรายมาตลอด รัชกาลที่ 7 ยังต้องพกปืนขนาดเล็กไว้กับพระวรกาย แม้จะทรงอธิบายว่า “ถ้าใครบังคับให้ฉันเซ็นอะไรที่เป็นผลร้ายกับประชาชน เป็นยิงตัวตาย ” ก็แสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์ อยู่ในอันตราย

การลอบปลงพระชนม์ รัชกาลที่ 8 เกิดขึ้นได้ ก็เพราะคนในวังเป็นคนของรัฐบาลคณะราษฏร ไม่ใช่ข้าราชบริพารของพระมหากษัตริย์ ในยุคก่อนใครจะเป็นข้าราชบริพารในวังต้องเป็นลูกหลานขุนนางและเป็นผู้ที่ดีชาวรัวชาววัง แต่คณะราษฎรมันยึดอำนาจ มันอ้างทำทีเพื่อความเท่าเทียมให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการแต่ก็คือคนของพวกมัน จารีตประเพณีของไทยสืบมาแต่โบราณ พวกคณะราษฎรมันเปลี่ยนแปลงเพื่อลดทอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ลง

Loading...

มาสมัย รัชกาลที่ 9 แม้อำนาจอิทธิพลของคณะราษฎร หมดสิ้นไป พระมหากษัตริย์ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดี เพราะพระราชอำนาจยังถูกรัฐบาลยึดไว้ ข้าราชการฝ่ายในล้วนเป็นคนของรัฐบาล มีความพยายาม ลอบปลงพระชนม์อยู่หลายครั้ง การเสด็จพระราชดำเนินจึงต้องมีการปิดถนน เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินขององค์รัชทายาทเจ้าฟ้าชาย จะต้องปิดถนนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จผ่านนานมาก คนที่ไม่เข้าใจก็จะบ่นกันตลอด นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ในหลวงเมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ไม่ค่อยเสด็จออกประกอบพระราชกรณียกิจ พระองค์จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทำแบบเงียบๆ ปิดทองหลังพระมาโดยตลอด พวกมันมีแต่ป้ายสีพระองค์เพื่อผลัดเปลี่ยนแผ่นดินคนไทยจะใจออกห่างรักสถาบันลดลง พวกมันวางแผนมารอเวลาเป็นสิบๆ ปี

85 ปี ที่พระมหากษัตริย์ของไทยถูกข่มเหงรังแกได้รับอันตรายและตกอยู่ในอันตราย ไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมาทำงานถวายตามพระราชอัธยาศัยได้ เมื่อถวายคืนพระราชอำนาจ จึงทรงปรับเปลี่ยนคัดเลือกราชองครักษ์ที่ไว้วางพระราชหฤทัย ปรับวิธีถวายรักษาความปลอดภัย และเสด็จพระราชดำเนินได้โดยไม่ต้องปิดถนนนานๆเหมือนในอดีต

นี่คือความจริงที่เราพบเห็น ว่าก่อนและหลังการถวายคืนพระราชอำนาจ แตกต่างอย่างชัดเจนอย่างไร ตอบข้อสงสัยว่า ที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์อยู่ในอันตรายจริงไหม และใครลอบปลงพระชนม์ รัชกาลที่ 8

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระองค์คอยปกป้องพระสวามีของพระองค์ พระองค์ท่านทรงรู้ว่ามีคนบางกลุ่มยังคงให้ร้ายป้ายสีพระองค์ท่าน แต่หน้าที่ของพระองค์คือปกป้องพระสวามี และทรงงานเงียบๆสานต่อยอดตามพระปณิธานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรปวงชนชาวไทยของพระองค์ คนไทยโชคดีที่มี พระราชา พระราชินี เป็นทหาร และนายกเป็นทหารผู้จงรักภักดี

Loading...