new tags

ร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน ครั้ง “ผู้ก่อการร้าย” ลอบยิง ฮ.พระที่นั่ง จนต้องสิ้น “ท่านหญิง” อีกหนึ่งพระองค์

17 มีนาคม 2023 | Slide
Loading...

เมื่อเครื่องบินสมเด็จพระนางเจ้าฯ “ถูกลอบยิง” เมืองไทยก็สิ้นเจ้านายพระราชวงศ์จักรีที่ทรงรักคนไทย และเมืองไทยยิ่งกว่าพระองค์เองไปอีกองค์หนึ่ง น้อยคนในยุคหนึ่งจะลืมเลือนข่าวร้ายที่สุดในชีวิตข่าวหนึ่ง นั่นคือ การสิ้นชีพิตักษัยของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต จากถูกลอบยิงขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งสำคัญบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

Loading...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต มีพระนามเดิมเมื่อแรกประสูติว่า หม่อมเจ้าวิภาวดี รัชนี เป็นพระธิดาใน พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประสูติแต่ หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพิมลพรรณ วรวรรณ) มีพระอนุชาร่วมพระบิดามารดาเดียวกันคือ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2489 โดยทรงเป็นคู่สมรสคู่เดียวที่ได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

Loading...

พระกรณียกิจที่สำคัญของ หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต คือการได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยเสด็จเยื่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 และพระกรณียกิจที่เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยม ทหาร ตำรวจ พลเรือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

แต่แล้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขณะเสด็จไปรับตำรวจตระเวนชายแดนที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด ที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมาที่เฮลิคอปเตอร์ที่ประทับหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต ทรงถูกยิงถึงแก่พระชนม์

Loading...

ข้อมูลระบุตรงกันว่า ก่อนการสิ้นพระชนม์ พระองค์ยังมีพระสติสัมปชัญญะดี ทรงเป็นห่วงตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ตลอด โดยมีรับสั่งว่า “ตชด.เป็นอย่างไรบ้าง เอาออกมาได้หรือยัง ให้รีบไปส่งโรงพยาบาล อย่าให้พวกมันรู้ว่าฉันถูกยิง มันจะเหิมเกริม” และ “ฉันไม่เป็นไรแล้ว ตชด.มาหรือยัง ให้รีบไปส่งโรงพยาบาลด่วน”

ผู้เห็นเหตุการณ์ยังเล่าอีกว่า พระองค์ตรัสขอให้พระมหาวีระ และครูบาธรรมชัยกราบถวายบังคมลาพระเจ้าอยู่หัวแทน ทรง “ขอนิพพาน” และตรัสเป็นประโยคสุดท้ายว่า “ทรงเห็นนิพพานแล้ว พระนิพพานที่พระองค์เห็นนั้น สวยงดงาม” และ “แจ่มใสเหลือเกิน” ต่อมา วันที่ 4 เมษายน 2520 มีพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต” และได้นำพระนาม “วิภาวดีรังสิต” มาใช้เป็นชื่อถนนตามพระนามดังกล่าว (เดิมชื่อ: ถนนซูเปอร์ไฮเวย์)

นอกจากนี้ พระองค์ยังเป็นที่รักยิ่งของชาวอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เนื่องด้วยพระองค์เป็นผู้นำความเจริญต่างๆ ไปสู่พื้นที่จนได้รับฉายาว่า “เจ้าแม่พระแสง” และพระองค์ยังได้ประทานชื่อตำบลบางสวรรค์ ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระแสง นับว่า ทรงปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ไม่หวาดเกรงความยากลำบาก แม้จะต้องสิ้นลมหายใจเพื่อชาติก็ตาม

ขอบคุณที่มา หนังสือ วิภาวดีรังสิต อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ม.จ.ก. ป.ช. ท.จ.ว / wikipedia

Loading...