new tags

“๒ เจ้าฟ้าแดนสยาม” ที่ทรงพระอิสริยยศ พิเศษ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงกรมหลวง” สูงสุดตลอดรัชกาล

25 มกราคม 2023 | Slide
Loading...

ตั้งแต่ในอดีตมาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ พระราชโอรสหรือ พระราชธิดา เมื่อถึงเวลาอันควรจะได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศ ทรงกรม ตามแต่พระบรมราชวินิจฉัย สมเด็จเจ้าฟ้าจะได้รับการทรงกรมที่กรมขุน ถ้าเป็นพระองค์เจ้าจะเริ่มที่กรมหมื่น แต่เป็นพิเศษจริงๆ ที่เพิ่มพูนมาในอดีตและปัจจุบันที่เห็นคือ ทรงกรมหลวง

Loading...

การนี้ในอดีตและปัจจุบันนั้นได้ปรากฎ เจ้าฟ้าที่ทรงพระอิศริยยศพิเศษนี้ 2 พระองค์ด้วยกันคือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ประสูติแต่ พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี (พระยศครั้งนั้น) ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯต่างกรมฝ่ายในพระองค์เดียวที่ทรงกรมหลวงสูงสุดตลอดรัชกาล

Loading...

เมื่อแรกได้รับพระราชทาน เล่ากันมาว่า ก่อนที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้จะประสูตินั้น มีเจ้านายสตรีซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ยังทรงเป็นทาริกาอยู่ เล่าขานนิยมชมชื่นกันในหมู่ชาววังและเจ้านายว่ามีพระรูปโฉมสวยงามนักคือหม่อมเจ้าอาภาพรรณี คัคณางค์ (ต่อมาในรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7)

ครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชธิดาพระองค์นี้ ความที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมีพระรูปโฉมงดงาม ถึงกับสมเด็จพระราชบิดารับสั่งกับกรมหลวงพิชิตฯ ว่า “ฉันไม่แพ้เธอแล้ว กรมพิชิต” หมายความว่าทรงมี “ลูกสาว” สวยไม่แพ้พระธิดากรมหลวงพิชิตฯ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ พระพักตร์และพระรูปโฉมคล้ายคลึงกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ผู้ทรงเป็นสมเด็จย่า เมื่อถึงการพระราชพิธีโสกันต์ (โกนจุก) เมื่อทรงเครื่องโสกันต์ยอดชฎาแล้ว รัชกาลที่5 ทรงตรัสชมว่า”ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”

Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ดังคำในประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลื่อนพระเกียรติยศให้สูงขึ้นความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ พระกตัญญญูกตเวทิตา มาแต่รัชกาลก่อน สืบมาถึงรัชกาลปัจจุบัน 

ทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์หลายวาระ ทรงรับเป็นพระธุระส่วนพระองค์ แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมาก เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณสุขมายาวนาน ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ ทรงรับปฏิบัติเป็นทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ นับว่าทรงสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอเนกประการ”

Loading...