new tags

ปลื้มปีติยิ่ง ย้อนชมครั้ง “ในหลวง ร.10-พระราชินีสุทิดาฯ” ทรงจับพระกรกัน วิ่งส่งเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปา” (ชมคลิป)

25 มกราคม 2023 | Slide
Loading...

ย้อนไปเมื่อครั้ง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมี “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์ที่นั่ง

Loading...

การเสด็จเยือนเพื่ออภิบาลประเทศไทย ครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนประเทศในทวีปเอเชียครั้งที่ 4 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งหลังจากเสด็จไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแล้ว จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องเฝ้า ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ ซึ่งจัดทอดถวายในห้องเฝ้า และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Loading...

การนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา สมเด็จพระสันตะปาปาทูลลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์พระที่นั่ง และภาพที่ประชาชนคนไทยทุกคนรู้สึกประทับใจที่สุด ก็คือภาพขณะทั้งสองพระองค์ทรงกำลังส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์พระที่นั่ง

โดยนอกจากพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระราชินีที่ทรงคม (ไหว้) สมเด็จพระสันตะปาปา แล้ว ทั้งสองพระองค์ยังทรงจับพระกรกันเพื่อตามไปส่งสมเด็จพระสันตะปาปาถึงที่รถพระที่นั่ง สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้เข้าเฝ้าขณะนั้นเป็นอย่างมาก

Loading...

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา  ข่าวในพระราชสำนัก

Loading...