new tags

เผย “พระนามเล่น” ของ “พระบรมวงศานุวงศ์” ที่คนไทยครึ่งประเทศอาจไม่เคยรู้มาก่อน

24 มกราคม 2023 | Slide
Loading...

เชื่อพสกนิกรไทยหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับพระนามเล่น ของพระบรมวงศานุวงศ์ สืบเนื่องด้วยว่า พสกนิกรชาวไทยนั้น ในการเอ่ยนามถึงพระบรมวงศานุวงศ์นั้น เราจะเอ่ยตามพระยศของท่าน วันนี้เราจึง ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระนามเล่น ของทุกพระองค์มาให้ได้ทราบกัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเล่นว่า “ชาย”

Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ มีพระนามเล่นว่า “สิริ”

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  มีพระนามเล่นว่า “นุ้ย”

Loading...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระนามเล่นว่า “น้อย”

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระนามเล่นว่า “เล็ก”

Loading...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระนามเล่นว่า “ปูเป้” หรือ “หญิง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระนามเล่นว่า “เอ๋”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี มีพระนามเล่นว่า “ภา”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระนามเล่นว่า “หญิง”

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีพระนามเล่นว่า “ที”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระนางเล่นว่า “หริภา”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระนางเล่นว่า “ติ๊ด”

Loading...