new tags

“ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะ ที่ปั้นพ่อเรา” เขาเป็นใคร”ในหลวง ร.10″ทรงกับตรัสซาบซึ้งถึงท่านผู้นี้

30 พฤศจิกายน 2022 | Slide
Loading...

“อ.สันติ พิเชฐชัยกุล” ประติมากร เล่าถึง ความตั้งพระราชหฤทัย ความใส่พระราชหฤทัย ของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ ปั้นพระบรมรูป ของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และ เวลา2 ปี ที่ปั้น ศูนย์รวมหัวใจของไทยทั้งชาติ. อย่างประณีตบรรจง ใส่ใจ ทุกรายละเอียด. โดยที่ “ในหลวง ร.10” ทรงกำกับติดตามการทำงาน ตลอด

Loading...

ก่อนที่ “พระบรมรูป ในหลวง ร.9” จะไปประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร  ครบ พระมหาบูรพกษัตริย์ ทั้ง9 รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำพิธีบวงสรวงถวายสักการะ ก่อนที่จะมีการ อัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ ประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเย็น วันที่ 6 เมษายน 2563

Loading...

โดยมีการ ขยับ ย้ายพระบรมรูป ร.3 มาไว้กับพระบรมรูป ร.2 (ซุ้มกลาง) ย้ายพระบรมรูป ร.5 มาแทนที่พระบรมรูป ร.3 (ซุ้มตะวันออก) ขยับพระบรมรูป ร.7 มาแทนตำแหน่งพระบรมรูป ร.5 เดิม ประดิษฐานพระบรมรูป ร.9 ในตำแหน่งพระบรมรูป ร.7 เดิม

Loading...
Loading...