new tags

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ 2

24 พฤศจิกายน 2022 | Slide
Loading...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

Loading...

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกช้อน หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

Loading...