new tags

น้ำตาซึม ‘ชายรักแม่ สุดหัวใจ’ บทกลอนสุดซึ้งของ “ในหลวงร.10” ถึง “สมเด็จพระพันปีหลวง”

20 พฤศจิกายน 2022 | Slide
Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ แม้จะทรงเป็นกษัตริย์ยอดนักรบแล้ว อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยคือ “ศิลปะการเขียน” หลากหลายบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม เป็นความอ่อนโยนในพระราชหฤทัยของชายชาตินักรบผู้กล้าหาญ การแสดงออกถึงความรักที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชมารดาของพระองค์

Loading...

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ในระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย ขณะนั้นพระองค์เจริญพระชนมายุได้ ๒๐ พรรษา ซึ่งบทพระราชนิพนธ์นี้ เป็นบทกลอนสุดซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ “ทูลกระหม่อมชาย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ)” มีต่อ “สมเด็จแม่” อย่างล้นพ้น บทกลอนถวายพระมารดา ที่ชื่อว่า

“ชายรักแม่ สุดหัวใจ”

Loading...

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด
ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา
พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา
ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม

ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่
ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม
ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม
ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย

แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้
ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย
จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ
จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์

Loading...

จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่
จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์
การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง
จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย

ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้
จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย
อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย
เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี

ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้
ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี
ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี
มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย

นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเทิดพระเกียรติ “คือสายใยแห่งรัก” ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ฯ เรื่องแรก โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า “เพชรอัมพร” บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตภาพและประสบการณ์ที่พระองค์ท่านทรงประสบด้วยตัวเอง ที่สำคัญการแต่งบทพระราชนิพนธ์ครั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติในความเป็นแม่ของแผ่นดิน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยกย่องผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีสายใยแห่งความรัก

นับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพอีกอย่างหนึ่งในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้เป็นยอดแห่งนักรบผู้กล้าหาญ แต่ในพระหทัยของพระองค์ก็ยังทรงเปี่ยมไปด้วยความหวานอ่อนโยน และความงดงามในจิตใจ และมีความรักที่เหนือความรักอื่นใด คือ ความรักที่มีต่อ พระราชมารดา

Loading...