new tags

คนไทยไม่เคยเห็น เผยพระอิริยาบถสบายๆ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เมื่อครั้งอยู่กับพระสหาย ทรงไม่ถือพระองค์

6 ตุลาคม 2022 | ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นบุญตาแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ย้อนชมพระรูปพระอิริยาบถสดใสสบายๆ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เมื่อครั้งทรงอยู่กับพระสหายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์แม่แต่น้อย

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...