new tags

กระจ่างใจคนไทย เผยที่มา “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงฉลองพระองค์ด้วยสีชมพู ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

21 กันยายน 2022 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักพระราชวัง เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

Loading...

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกด้วย

โดยนายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ ๗ งานศิลปประยุกต์ กลุ่มจิตรกรรมศิลปประยุกต์และลายรดน้ำ ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์พิธีเฉลิมฉลองทรงเจริญพระชนมพรรษา เคยให้สัมภาษณ์ว่า สีชมพูเป็นสีประจำอายุตามหลักโหราศาสตร์ไทย หมายถึง การมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์

Loading...

เนื่องจากเสื้อชมพู เป็นเสื้อสีประจำพระชนมายุ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ตามโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์ ว่า เป็นตำแหน่งพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนำไปใช้เป็นสีของแพรแถบบอกชื่อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งเป็นสีเสื้อของร้านภูฟ้าด้วย

Loading...

Loading...