new tags

‘ในฐานะพี่สาว’ “เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” ก้มกราบแทบพระบาท “ทูลกระหม่อมฯ” แม้พระยศน้อยกว่า (ชมคลิป)

18 กันยายน 2022 | ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 ทางเพจบนเฟซบุ๊ค ‘ROYAL WORLD Thailand – สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย‘ เผยแพร่คลิป เหตุการณ์ที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงคม (กราบ)

Loading...

ถวายความเคารพ พระเชษฐภคินีทั้ง 2 พระองค์คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม้ว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะมีพระยศน้อยกว่า แต่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็ถวายความเคารพในฐานะเชษฐภคินี(พี่สาว) สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคลิปเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ และทรงคมพระราชทานความเคารพ พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง ถึงแม้ปัจจุบันทรงดำรงพระยศน้อยกว่า แต่ทรงเคารพในความอาวุโสในฐานะ “พี่สาว”

Loading...

ชมคลิป

Loading...