new tags

งดงามตรึงใจ เผยที่มา ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมสีมุกสุข ใน “พระนางเจ้าสุทิดาฯ”

20 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

Loading...

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จ แซงเสด็จ และส่งเสด็จ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Loading...

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม แบบไทยอมรินทร์ พระภูษาผ้ายก สีมุกสุข(ไทยโทน) ลายเกล็ดพิมเสน  เข้ากับฉลองพระองค์   นับว่าพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ

ลายเกล็ดพิมเสน เป็นลายโบราณที่มีความสวย ทอเป็นลายอยู่บริเวณท้องผ้า ลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และผลึกรูปเพชรเจียระไน เป็นกลุ่มลายเรขาคณิต แต่โบราณพบในผ้ายกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสนที่พบมีทั้ง ผ้ายกทองและผ้ายกไหม ปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลาย ที่กลุ่มทอผ้ายกจังหวัดลำพูน กลุ่มทอผ้ายกจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มทอผ้ายกจังหวัดนครศรีธรรมราช

Loading...

หากจะกล่าวถึงผ้ายกเมืองนคร นั้นเป็นชื่อเฉพาะ หมายถึง ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นผ้าที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดี สันนิษฐานว่าในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์ ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ ๗

และมีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันคงจะมีการทอผ้าอย่างจริงจังแล้ว เพราะยุคนั้นตามพรลิงค์ เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลปวัฒนธรรมจาก จีน อินเดีย และอาหรับ ชาติต่างๆเหล่านี้คงจะนำเอาวิชาการทอผ้ามาถ่ายทอดไว้ ซึ่งทำให้ชาวพื้นเมืองรู้จักการทอผ้าทั้งผืนเรียบและผ้ายกดอก

ขอบคุณที่มา We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...