new tags

ปีติหัวใจ เปิดภาพความผูกพันธ์ ‘พระพันปีหลวงฯ’ กับ ‘เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

18 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

Loading...

โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความ เป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพดีขึ้น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” จึงทรงปฏิบัติพระ องค์เป็นแบบอย่าง ของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง

“พระองค์ที” ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย โดยโปรดที่จะสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส, ทรงทำความสะอาดลานวัด,เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระ องค์เอง “ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วย” พระองค์ทีทรงประกาศให้คำมั่นไว้เช่นนั้น และเมื่อเสด็จกลับเมืองไทย

Loading...

เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย” ก็ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างขะมักเขม้น

โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดสุสานหลวง และปัดกวาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมเสด็จไปประทานน้ำดื่ม, อาหาร และพิมเสนน้ำ แก่พสกนิกรที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จากนั้นยังสร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับเหล่าเยาวชนจิตอาสา

Loading...

จากนั้นไม่นานก็ทรงนำเหล่าเยาวชนจิตอาสา เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลนและเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ทรงตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มาตลอด แม้จะทรงติดภารกิจด้านการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี แต่ทุกครั้งที่ “พระองค์ที” เสด็จกลับเมืองไทย มักจะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจแก่ประชาชนเสมอ

และเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ทรงตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มาตลอด แม้จะทรงติดภารกิจด้านการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี แต่ทุกครั้งที่ “พระองค์ที” เสด็จกลับเมืองไทย มักจะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจแก่ประชาชนเสมอ

ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยทรงนำพระสหายและครอบครัวของพระสหายชาวเยอรมัน แต่งกายชุดไทยย้อนยุค เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นับว่าทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ควรตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

Loading...