new tags

“ในหลวง” ทรงเป็นกัปตันเที่ยวบินเสด็จฯกลับ “พระราชินีสุทิดาฯ” ทรงเป็นผู้ช่วยนักบิน (ชมคลิป)

17 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 17.11 น. วันที่ 15 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Loading...

เมื่อเสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

Loading...

ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับตำแหน่งกัปตันเที่ยวบินเสด็จฯกลับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประทับตำแหน่งผู้ช่วยนักบิน ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Loading...

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา ProGressTH 789

Loading...