new tags

เป็นบุญตายิ่งแล้ว ชมพระอิริยาบถสบายๆ “เจ้าฟ้าทีปังกรฯ” และ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

13 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  ทรงเจ็ทสกี พร้อมด้วยพระเชษฐภคินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยพระอิริยาบถสบายๆ ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Loading...

Loading...