new tags

เสี้ยววินาทีสบพระเนตร ขณะ “ในหลวงร.๑๐” พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ ​”พระนางเจ้าสุทิดาฯ” (ชมคลิป)

10 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 18.39 น. วันที่ 15 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไป พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Loading...

โดยในวันนี้ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 6,068 คน

Loading...

โอกาสนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่​สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา​ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ​ในด้านการทหาร ด้านการบิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Loading...

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...