new tags

เปิดปฏิทินเดือนตุลาคม วัน “ในหลวง ร.๙” สวรรคต ตรงกับวันสิ้นแผ่นดิน ‘รัชกาลที่ ๕’

21 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หากย้อนไปเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว เป็นวันที่คนไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่ำไห้ เมื่อได้รับข่าวว่า ในหลวงสวรรคต

Loading...

ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๔๕๓ และ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีวัน เดือน ปี บังเอิญตรงกันพอดี นับเป็นเดือนแห่งการสูญเสียกษัตริย์สองพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของชาวไทยทุกคน เชื่อว่า คงเป็นเพราะสวรรค์เตรียมกำหนดการบางอย่างเอาไว้แล้ว เพื่อรับเทวดากลับสู่สรวง

วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

Loading...

จากนั้นผ่านไปอีก ๑๐๖ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่าปฏิทินเดือนตุลาคม ปี ๒๔๕๓ และปฏิทินเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๙ เหมือนกันทุกประการ เริ่มจากวันที่ ๑ ตุลาคมตรงกับวันเสาร์ และวันที่ ๓๑ ตุลาคมตรงกับวันจันทร์ สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ในคืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังมีปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่บังเอิญเหมือนกันอย่าง หมอกธุมเกตุ ที่เกิดขึ้นเหมือนกันกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต อีกด้วย

Loading...
Loading...