new tags

ปีติหัวใจ ย้อนชมครั้ง “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” เสด็จประทับเรือช่วยน้ำท่วม

20 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยังหมู่บ้านเชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ประทับเรือที่นั่งเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.จนถึงปัจจุบัน

Loading...

ในการนี้ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ราษฎรที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังริมคลองเชิงแส จำนวน 20 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนและพื้นที่การเกษตร ไร่นา สวนปาล์ม บ่อเลี้ยงกบ และกระชังเลี้ยงปลาได้รับความเสียหายทั้งหมด พร้อมมีพระปฏิสันถารกับราษฎรถึงความเสียหายและความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

Loading...

และประทานกำลังใจ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและบางราย อาศัยอยู่เพียงลำพัง ยังความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้อีกที่ วันที่22 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร เป็นการส่วนพระองค์

ในการนี้ ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวหน้าไก่ บนรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2,000 กล่อง ประทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ไปเฝ้ารับเสด็จ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ที่ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดพิจิตร จึงมีพระประสงค์หาแนวทางความช่วยเหลือ

Loading...

โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยไปประกอบอาหารเมนูข้าวไก่ทอด จำนวน 3,000 ห่อ แจกจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้น ได้ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยถวายแก่ภิกษุสงฆ์และประทานแก่ตัวแทนราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร โดยตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดพิจิตรได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และจากอิทธิพลของพายุทกซูรี ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ของจังหวัดทำให้น้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านมีระดับสูง และเกิดน้ำไหลหลากจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร

Loading...