new tags

“ในหลวงร.6” เผยสิ่งลี้ลับ ปรากฏต่อหน้าพระพักตร์ล้นเกล้าฯ กลางวันแสกๆ คนในรั้ววังหลวงต่างหวาดผวา

20 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั้งอุดร เพื่อไปประทับรถพระที่นั่งที่จอดรออยู่หน้าพระที่นั้นอัมพรสถาณ เสด็จไปพระราชทานน้ำสรงอาบพระศพพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ ซึ้งในขณะนั้นพระองค์เสด็จคนเดียว

Loading...

ขณะที่พระราชดำเนินไปตามเฉลียงนั้น ทรงทอดพระเนตรเห็น นายพันโท พระฤทธิรณจักร รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระราชวัง และเป็นพระราชองครักษ์เวร มายืนเฝ้ารับเสด็จ และถวายความเคารพในขณะที่ทรงรับการเคารพนั้น พระองค์ก็ทรงสงสัยว่าทำไมพระฤทธิรณจักร ไม่ไปรอรับเสด็จที่พระที่นั้งอัมพรสถาณ และทำไมไม่แต่ชุดเต็มยศขาว แต่กลับแต่งชุดเต็มยศเครื่องใหญ่

ครั้นเสด็จจากการพระราชทานน้ำสรงพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ มาถึงพระที่นั่งอุดร ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ธูปเทียน ที่จัดแบบกราบถวายบังคมทูลลาตายตั้งอยุ่ จึงทรงหยิบหนังสือขึ้นทอดพระเนตร มีข้อความว่า” ดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้า นายพันโท พระฤทธิรณจักร (กรับ โฆษะโยธิน) ขอพระราชธานกราบบังคมลาถึงแก่กรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ”

Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ก็ทรงทราบทันทีว่า ที่ทรงเห็นทหารราชองครักษ์แต่งชุดเต็มยศมาถวายบังคม ก็เพื่อกราบบังคมทูลลาด้วยตัวเอง ค่ำวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ได้รับสั่งให้มหาดเล็กห้องบรรทม โทรศัพท์ไปเชิญ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงวังให้มาร่วมโต้ะเสวย และทรงเล่าเรื่องวิญญาณของนายทหารมหาดเล็กที่มาเข้าเฝ้าให้ฟัง เรื่องนี้จึงเป็นที่แฟร่กระจายในราชสำนักยุคนั้นนับเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องหนึ่งที่น่าเชื่อถือเรื่องหนึ่ง จากบันทึกของพระองค์เอง

Loading...

Loading...