new tags

‘รายา ประไหมสุหรี’ เส้นทางสู่อัครมเหสี ใน ‘สุลต่านแห่งรัฐเประก์’ สืบเชื้อสายไทย-มอญ

19 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เรื่องราวของราชวงศ์ในละแวกเพื่อนบ้าน อย่างรัฐเประก์ ประเทศมาเลเซียมานำเสนอกันบ้าง โดยจะขอกล่าวถึง ตวนกู ซารา ซาลิม พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ สุลต่านรัชกาลปัจจุบันแห่งรัฐเประก์ เพราะพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและพระปรีชาสามารถรอบด้าน

Loading...

พระราชประวัติของ ตวนกู ซารา ซาลิม พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ ดูลี ยัง มาฮา มูลียา ราจา เปอร์ไมซูรี ตวนกู ซารา ซาลิม พระนามเดิม ซารา ซาลิม เดวิดสัน

พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ สุลต่านรัชกาลปัจจุบันแห่งรัฐเประก์ พระองค์เป็นลูกครึ่งมาเลเซีย – อังกฤษ สืบจากพระราชชนกและมีเชื้อสายแห่งราชวงศ์เกอดะฮ์ และเชื้อสายไทย-มอญ จากคุณหญิงเนื่อง ฤทธิสงครามรามภักดีในสายพระราชชนนี

Loading...

พระองค์เคยฝึกงานเป็นวิศวกรเคมี เพื่อจะปูทางเข้าไปทำงานในบริษัทน้ำมันและก๊าซในกัวลาลัมเปอร์ ทรงพบรักกับสุลต่านนัซริน ชาห์มานานเกือบสิบปีก่อนอภิเษกสมรสกัน

ครั้นเมื่อพระราชสวามีได้เถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นสุลต่านแห่งเประก์ จึงได้สถาปนาให้เจ้าหญิงซารา ซาลิม พระชายาฯ ขึ้นเป็นรายา ประไหมสุหรีแห่งเประก์มาตั้งแต่นั้นตวนกู ซารา ซาลิม พระราชสมภพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2516 ณ เมืองอีโปะฮ์ รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย เป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด 4 คนของดาโต๊ะซาลิม เดวิดสัน(นามเดิม วิลเลียม สแตนลีย์ วอล์กเกอร์ “บิล” เดวิดสัน) ทนายความชาวอังกฤษ กับดาตินชารีฟะฮ์ อาซาลียะฮ์ ไซยิด โอมาร์ ชาฮาบูดิน เชื้อพระวงศ์เกอดะฮ์

Loading...

พระองค์เป็นพระภาคิไนยของตนกู อับดุล ระห์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย และเป็นเหลนของคุณหญิงเนื่อง ฤทธิสงครามรามภักดี เมื่อนับจากสายพระราชชนนี พระองค์สนพระทัยการศึกษาด้านภาษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนเอสเอ็มเคคอนเวนต์อีโปะฮ์ ระหว่างที่ทรงศึกษา

พระองค์เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทรงลงแข่งสควอชและเทนนิส รวมทั้งเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของรัฐเประก์ช่วงปี 2524 – 2530 หลังทรงสำเร็จการศึกษาระดับเอจากวิทยาลัยไพรม์เมื่อปี พ.ศ. 2535 พระองค์ทรงศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร จนสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และได้รับรางวัลนักศึกษาชั้นนำในช่วงปีสุดท้าย

ตวนกู ซารา ซาลิมอภิเษกสมรสกับสุลต่านนัซริน ชาห์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ พระราชวังอิสกันดารียะฮ์ เมืองกัวลากังซาร์ รัฐเประก์ วันรุ่งขึ้นจึงมีพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาซารา ซาลิม เดวิดสันขึ้นเป็นเจ้าหญิงพระชายาในมกุฎราชกุมาร (ราจามูดา) เป็นต้นไป ทั้งสองมีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกันสองพระองค์ คือ

หลังสุลต่านอัซลัน ชาห์แห่งเประก์เสด็จสวรรคต สุลต่านนัซริน ชาห์พระราชโอรสจึงเสวยราชสมบัติสืบมา จึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าหญิงซารา พระชายาฯ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี (รายาประไหมสุหรี) แห่งเประก์มาตั้งแต่นั้น นอกจากรายา ประไหมสุหรี แห่งรัฐเประก์ จะทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ยังทรงฉลองพระองค์ได้งดงาม เหมาะกับสไตล์ของพระองค์เองมากๆ

Loading...