new tags

“ขอให้ขายดีนะคะ” ห้วงวินาทีปิติ “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ตรัสให้กำลังใจพสกนิกร (ชมคลิป)

18 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

Loading...

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างใกล้ชิด

Loading...

และนับเป็นวินาทีปลื้มปิติเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานกำลังใจแก่พสกนิกรที่ถวายสิ่งของ โดยมีความตอนหนึ่งว่า “ขอให้ขายดีนะคะ มีรายได้ในช่วงโควิดค่ะ” ด้วยพระสุรเสียงที่อ่อนโยน สร้างขวัญกำลังใจให้กับพสกนิกรอย่างยิ่ง

ชมคลิป

Loading...
Loading...