new tags

‘ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้’ สุดตื้นตัน ครั้ง “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงตรัสกับพสกนิกร #ทรงพระเจริญ

8 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

หากจะหาคำกล่าวใดในโลกหล้าเพื่อมายกย่องเปรียบเทียบพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้น กล่าวได้ว่าไม่มีแล้วเนื่องด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนมายุ ตั้งแต่ ๑๗ พระชันษา เป็นต้น

Loading...

และนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ได้อ่านทีไรก็สุดตื้นตันในหัวใจอยู่เสมอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยที่กำลังเผชิญทุกข์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ แพทย์ติดตามเสด็จ เล่าว่า

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งใกล้พระองค์ท่านจนได้ยินการสนทนา และทราบว่า หญิงชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้า  นั้นมีความทุกข์เรื่องหนี้สิน สามีของจากเธอไป และทิ้งเธอให้เผชิญหนี้สินตามลำพัง พร้อมด้วยลูกเล็กเล็ก อีก ๒ คน ข้าพเจ้ามองเห็นว่า ความทุกข์ยากแห่งชีวิตได้ฝากริ้วรอยไว้บนใบหน้าของเธอแววตามีแต่ความสิ้นหวัง ลูกลูก ปราศจากความเบิกบานอย่างที่เด็กเด็ก ควรจะมี

Loading...

พระราชินี ทรงมีพระราชดำรัสถามหญิงชาวบ้านคนดังกล่าวว่า  “เป็นหนี้เท่าไร”

เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่า “หนี้นั้นมากมายเหลือเกิน”

และข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพระราชินี ทรงมีพระราชดำรัสว่า  “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้”

Loading...

ข้าพเจ้าถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว ผู้สูงศักดิ์ที่สุดของแผ่นดิน ประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านยากไร้ ทรงมอบความรัก ความช่วยเหลือให้เด็กเด็ก จะได้รับขนมแจก ผู้ป่ ว ยจะมีแพทย์ดูแล ผู้สูงอายุจะได้รับแว่นสายตา ผู้ยากไร้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนรอน ไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ต้องใช้พระราชทรัพย์มากเพียงใด เพราะทุกครั้งที่ราษฎรนำผลผลิตของตนมา ก็ได้รับคำตอบว่า พระราชินีรับซื้อทั้งหมดค่ะ ข้าพเจ้าพบว่า พระองค์ต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้า ถวายเข้ามูลนิธิศิลปาชีพหลายล้านบาทต่อวัน ช่วยเหลือผู้คนที่สังคมส่วนใหญ่พากันลืมเลือน ผู้คนที่ไม่มีโอกาส ข้าพเจ้าเชื่อว่า

ในสายพระเนตรของพระองค์ ผู้ที่ยากไร้ก็เป็นคนไทยที่พระองค์ทรงรัก ข้าพเจ้าเสียดายที่หลายครั้ง โทรทัศน์ไม่อาจถ่ายทอดความรัก ความเอื้ออาทรของพระองค์ได้

ขอบคุณที่มา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ เฟซบุ๊ก จิต ศรัทธา

Loading...