new tags

พระจริยวัตรสง่างาม ’เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ ประทับรถจักรยานยนต์ ร่วมปลูกฝังวินัยจราจร (ชมคลิป)

2 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Loading...

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรก

เมื่อปี 2443 และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวครั้งแรก ที่สะท้อนความงดงาม ประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะของไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

Loading...

ในการนี้ ทรงร่วมกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร อาทิ เครื่องซีมูเลเตอร์ จำลองการขับขี่รถยนต์ตามกฎจราจร, Riding Trainer เครื่องคาดการณ์อุบัติเหตุล่วงหน้า โดยการใช้รถจักรยานยนต์ ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และบริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักปลอดภัยในการใช้ทาง

การปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจร การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทาง สิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้จักรยาน นอกจากนี้ ได้จัดถนนจำลองขนาดใหญ่ให้ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามช่องทางที่จัดไว้ตลอดเส้นทาง โดยมีป้ายสัญลักษณ์จราจรคอยกำกับ  จากนั้น ประทับรถที่นั่ง ทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน

Loading...

อาทิ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, มูลนิธิจุฬาภรณ์, ร้านภูฟ้า และร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ภายในงานฯ มีการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรัก ราคาใบละ 129 บาท เพื่อร่วมลุ้นรางวัล และกิจกรรมมัจฉาพาโชค ให้ผู้สนใจร่วมลุ้นสิ่งของพระราชทาน สำหรับรายได้จากการจัดงานฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา ProGressTH 789

Loading...