new tags

เผยภาพความอบอุ่น ครั้ง “ในหลวง ร.10” ทรงเสด็จไปเยี่ยม “เจ้าฟ้าทีปังกรฯ” ตอนประทับอยู่ที่เยอรมัน

1 มิถุนายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

นับว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทย เมื่อได้เห็นพระอิริยาบถของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  เมื่อทรงประทับเพื่อต่อศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.10 (ทูลกระหม่อมพ่อ) ทรงเสด็จไปเยี่ยม

Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพสุดประทับใจของ พระองค์ทีฯ ในพระอิริยาบถต่าง ๆ เมื่อครั้งทรงประทับเพื่อศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระบารมีของ พระองค์ทีฯ

Loading...

Loading...