new tags

พระราชจริยวัตรงดงาม ย้อนชม เมื่อครั้ง “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงกราบแทบพระบาท ๓ พระองค์ (ชมคลิป)

19 พฤษภาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันแรก ภายในพระบรมมหาราชวัง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับ สมเด็จพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) และพระเชษฐภคินี (พี่สาว) และทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างอบอุ่น สร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรอย่างมาก

Loading...

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เสด็จฯ ทรงประทับกับพื้นก้มกราบพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยพระราชจริยวัตรสุดงดงาม

Loading...

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก   Assavarak Channel

Loading...
Loading...