new tags

พระสุรเสียง “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” รับสั่งถึง ‘ดอกเอเดลไวส์’ พร้อมทรงแนะราษฎรปลูกขยายพันธุ์ (ชมคลิป)

14 พฤษภาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง

Loading...

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563

จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ นับว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นทางการภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Loading...

การนี้ ระหว่างที่ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงสนพระทัยงานวิจัยที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเพาะพันธ์ดอกไม้เมืองหนาวอย่างดอกเอเดลไวส์  อันเป็นพืชต่างถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดและเจริญเติบโตได้ดีในแถบยุโรป บริเวณเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500-3,000 เมตร

โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2562 เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยทศโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ซึ่งฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณต้น และเก็บรักษาพันธุ์ เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรงและมีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงนำออกปลูกและอนุบาลในโรงเรือนสภาพปิด ป้องกันแมลง

Loading...

จากนั้นนำต้นกล้าไปทดสอบปลูกลี้ยงในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานีวิจัยพบว่า ต้นเอเดลไวส์สามารถเจริญเติบโต และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ในอนาคตข้างหน้า คนไทยไม่ต้องไปชื่นชมดอกไม้พันธุ์นี้ไกลถึงยุโรป แค่มาที่โครงการหลวงก็สามารถชื่นชมความงดงามของดอกเอเดลไวส์ได้แล้ว

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา  @ThaiRoyalFamily

Loading...