new tags

ทำความรู้จัก ‘คุณอ่าง วิสาขา’ พระญาติ ‘พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ’

14 พฤษภาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

พระญาติ ‘พระองค์โสมฯ’ โตมาด้วยกัน ‘คุณวิสาขา’ มีบุตรชายเป็นถึงพระเอกดัง บรรยากาศวันคล้ายวันเกิดครบ 29ปี ของนักแสดงหนุ่มหน้าใส“เป๋า วฤธ หงสนันทน์” ในวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับพระกรุณาจาก “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”ร่วมอวยพรวันเกิดและรับประทานอาหารร่วมกัน นักแสดงหนุ่มหน้าใส อารมณ์ดี “เป๋า วฤธ หงสนันทน์” เพิ่ง 29ปีหมาด เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

Loading...

มีแฟนสาวและครอบครัวร่วมอวยพร แต่ที่พิเศษ ได้รับพระกรุณาจาก “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”ร่วมอวยพรวันเกิดและร่วมรับประทานอาหารเย็น เป๋า-วฤธ หงสนันทน์ เป็นบุตรชายของ คุณวิสาขา หงสนันทน์ และคุณศักดิ์ชัย ลีสวรรค์

Loading...

ประธานกรรมการสุปรีมทรัค จำกัด ผู้แทนรถบรรทุก FAW ซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูล หงสนันทน์ และยังเป็นพระนัดดา(หลาน)ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคุณวิสาขา(คุณแม่ของเป๋า) เป็นพระญาติห่างๆกับพระองค์โสม

ซึ่งมีภาพ คุณวิสาขา เข้าเฝ้าอยู่บ่อยครั้ง หากจะเปรียบความรักความผูกพัน ระหว่างแม่กับบุตรเป็นเสมือนพื้นที่สักแห่งแล้วพื้นที่แห่งนั้นย่อมเป็นดั่งอาณาเขตที่กว้างใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยความทรงจำอันแสนประทับใจ เฉกเช่นอาณาจักรความรักระหว่างครอบครัวคุณแม่อ่าง-วิสาขา หงสนันทน์ และบุตรชาย คุณเป๋า-วฤธ หงสนันทน์ ที่ซึ่งไร้เขตแดนขวางกั้น หากแต่กว้างใหญ่ไพศาลและเปี่ยมด้วยความหมายของคำว่า ‘ครอบครัว’

Loading...

Loading...