new tags

‘พระปั้นเหน่งทองคำประดับเพชร’ มรดกล้ำค่าจาก ‘พระพันปีหลวง’ พระราชทานให้ ‘พระราชินีสุทิดาฯ’

14 พฤษภาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

“พระปั้นเหน่งทองคำประดับเพชร”  เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ มรดกล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นพระราชมรดกตกทอดพระราชวงศ์จักรี

Loading...

โดยทางเพจ  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ได้โพสต์เผยแพร่ที่มาและความงดงามของอันล้ำค่าของ “พระปั้นเหน่งทองคำประดับเพชร” พร้อมระบุข้อความว่า…

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระปั้นเหน่งทองคำประดับเพชร พร้อมทั้งรัดพระองค์ทองคำประดับเพชร สมบัติตกทอดของราชวงศ์ที่ประเมินค่ามิได้

Loading...

“ถนิม” หรือ “สนิม” มาจากศัพท์ภาษาเขมร คือ ธนิม แปลว่าเครื่องประดับส่วน พิมพาภรณ์ มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตสองคำนำมารวมกันเป็นศัพท์เดียวที่เรียกว่า คำสมาส โดย พิมพ์ แปลว่า รูป รูปร่าง แบบ อาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับ ถนิมพิมพาภรณ์ หรือ สนิมพิมพ์พาภรณ์ จึงหมายถึง เครื่องประดับตกแต่งร่างกายดังที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต

เป็นเครื่องประดับโบราณที่แสดงถึงทักษะทางฝีมืออันประณีตวิจิตรของช่างไทยอีกแขนงหนึ่งที่สืบทอดต่อมาเป็นสมบัติทางศิลปะอันล้ำค่าของไทย

เครื่องประดับตกแต่งร่างกายหรือถนิมพิมพาภรณ์ที่ปรากฏจากหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในผืนแผ่นดินไทยเป็นเครื่องแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

Loading...

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชสมบัติเครื่องเพชร เครื่องทองมากมายทุกชิ้นล้วนสวยงามล้ำค่า เวลาจะทรงใช้ นางข้าหลวงต้องเชิญมาเป็นถาดๆให้ทรงเลือก ในปลายพระชนม์ชีพพระองค์ไม่ได้สนพระทัยกับสมบัติเหล่านี้ แต่จะทรงชิ้นเล็กๆเป็น พวกเข็มกลัดอักษรพระนามเท่านั้น จนเมื่อเสด็จสวรรคตเครื่องอาภรณ์ล้ำค่าเหล่านั้นมิได้ แบ่งให้กับพระทายาทผู้ใด รัชกาลที่ 6 ทรงเก็บไว้เป็นกองกลางผู้ใดจะใช้ก็พระราชทานยืมชั่วครั้งชั่วคราว พระราชสมบัติทั้งหมดจึงตกทอดต่อๆมาจนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในการแบ่งพระราชมรดก เครื่องอาภรณ์เพชร ทอง ล้ำค่าและที่ดินให้กับ พระทายาททั้งหลาย

“ทรัพย์สินที่ตกมาเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์นี้ เดิมเป็นพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และที่พระราชทรัพย์นี้อยู่มาได้ โดยมิขาดตกบกพร่อง ก็ด้วยพระมหากรุณาเที่ยงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ที่ได้เสวยราชย์สืบต่อกันมาจึงทรงขอเตือนให้ท่านที่ได้รับพระราชทานไป ได้ทรงระลึกว่าเป็นของมีค่าอันสูง เป็นเครื่องเตือนพระหฤทัยผู้ได้รับพระราชทาน ให้ทรงปฏิบัติพระองค์ให้สมพระเกียรติคุณ”

ขอบคุณที่มา We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...