new tags

ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษา ให้บุคคลนามสกุลดัง ล้มละลาย

1 กันยายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 3072/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายดิเรก บุนนาค ที่ 1 นางภิญญา บุนนาค ที่ 2 จำเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Loading...

Loading...