วินาทีตื้นตัน “ในหลวงร.๑๐” ทรงแตะบ่า ยื่นพระหัตถ์ประคองแขน ‘ข้าราชการผู้ใหญ่’ ให้ยืนไม่ต้องคุกเข่า (ชมคลิป)

22 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 15.55 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และทรงยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ

Loading...

ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงสรงและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรัณฑ์ แล้วพระราชทานคืนให้กับเจ้า-พนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างที่ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต สำหรับพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และพระอธิการพยุง ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส ร่วมกับศิษยานุศิษย์ จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาธรรมแด่หลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมระฆังคว่ำ 2 ชั้น ชั้นบน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Loading...

ส่วนชั้นล่าง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงจัดแสดงภาพวาดจากความทรงจำของพระธรรมมงคลญาณ ในกิริยาอาขยานของหลวงปู่มั่น เช่น การเดิน นั่ง และนอน โดยจะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ วัดภูริทัตตถิราวาส หรือวัดป่าบ้านหนองผือ เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในสายวัดป่ากรรมฐาน

Loading...

เริ่มแรกพระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร ได้ธุดงค์หาที่วิเวก และมีดำริที่จะสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวขึ้น ทำให้พระสงฆ์ สามเณร ธุดงค์สัญจรมาอย่างไม่ขาดสายจึงพัฒนาเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า “วัดสันติวนาราม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดภูริทัตตถิราวาส” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2526 ปัจจุบัน มีพระอธิการพยุง ชวนปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ และสามเณร จำพรรษา 24 รูป

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง และนับเป็นภาพแห่งความประทับใจเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาแตะบ่าและทรงประคองแขนให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ให้ยืนไม่ต้องคุกเข่า ขณะทรงฟังกล่าวรายงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

ชมคลิป

ขอบคุณภาพจาก Laklay Mychannel

Loading...