เผยสองเมนูอาหารที่ “สมเด็จย่า” ทรงปรุงถวาย “ในหลวงร.๙” อยู่เสมอ

20 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เผยเรื่องราวที่พสกนิกรชาวไทยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อครั้ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นเรื่องของเมนูอาหารที่เคยเสวยเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และที่วังสระปทุม

Loading...

ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงนายแพทย์เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร แพทย์ประจำพระองค์สมเด็จย่าเล่าว่า คราวหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำรัสกับสมเด็จย่า ว่าหาอาหารพื้นเมืองบอสตันเสวยได้ยากมาก

เมื่อพระองค์ได้ฟังพระราชปรารภแล้วก็ได้ทรงค้นหาตำราอาหารที่เคยทรงเขียนเก็บไว้คือ บอสตันเบคบีนส์ Boston Baked Beans และ บอสตันบราวน์เบรด Boston Brown Bread จากนั้นก็ทรงประกอบพระกระยาหารทั้งสองอย่างถวาย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อยู่เสมอ แทบทุกวัน

Loading...

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มักจะเสด็จ ไปทรงเยี่ยม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วังสระปทุมเสมอ ระหว่างทรงรอตั้งเครื่องเสวย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงหมั่นบีบพระหัตถ์ของ สมเด็จย่า เพื่อให้พระโลหิตหมุนเวียนได้ดีขึ้น

Loading...

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพจาก หนังสือบรมกษัตริย์วัฒนสถาน

Loading...