new tags

น่านคือบ้านหลังที่สอง น้อยคนนักจะเคยรู้ เผย ๙ เรื่องราว “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงทำให้กับเมืองน่าน

20 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เจ้าฟ้าของคนเดินดิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าจะเสด็จสถานที่แห่งไหน ล้วนแต่สร้างความภูมิใจให้ที่นั้นนั้นเสมอมา

Loading...

ทั้งนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า Worrawit Sarukapong ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ เรื่องราวที่คนน่านน้อยคนนักจะรู้ โดยได้ระบุข้อความทั้งหมดดังนี้

๑. พระตำหนักธงน้อยเป็นพระตำหนักที่พระองค์ใช้เงินส่วนพระองค์สร้าง

๒. พระองค์รักเมืองน่านอยากให้คนเมืองน่านรักษาศิลปะวัฒธรรมต่างๆไว้ให้คงเดิม

๓. ทรงตั้งร้านภูฟ้าที่ทรงนำผลผลิตของราษฏรในโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายและที่นำชื่อตำบลเล็กๆในอำเภอบ่อเกลือมาตั้งกลายเป็นชื่อที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักร้านภูฟ้าแต่ไม่รู้จักตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ

Loading...

๔. ร้านภูฟ้ามีกำไรปีละประมาณ ๑๒ ถึง ๑๕ ล้านเงินกำไรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๗๐ นำมาใช้ในโครงการพระราชดำริในจังหวัดน่าน เช่นจ่ายค่าอาหารเพลให้เณรที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมทั้ง ๑๒ โรงรูปละ ๑๐ ต่อคนต่อวัน จ่ายเป็นค่ารถให้เณรที่เรียนโรงเรียนปริยัติธรรมบ่อหสวงที่วัดอยู่ห่างโรงเรียนเดือนละ ๒ หมื่นบาท

๕. การเสด็จทรงงานในเป็นการเสด็จส่วนพระองค์แทนที่จะได้ประทับที่พระตำหนักพระองค์ต้องทรงงานในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนตระเวนชายแดน

Loading...

๖. กำหนดการทรงงานทุกครั้งจะประทับนานหลายวันและจะทรงงานทุกปี

๗. การรับเสด็จไม่มีพิธีการมากง่ายๆที่สำคัญพระองค์จะแย้มพระสรวลรับสั่งงานชัดเจนและทรงบันทึกเตือนความจำทุกครั้งทุกงาน

๘. ไม่มีพระราชวงศ์พระองค์ใดที่เสด็จทอดพระเนตรตลาดสดเมืองน่านตอนเช้า นั่งเสวยก๋วยเตี๋ยวร้านปู่ชิน ข้าวราดแกงร้านมิวมิว ข้าวมันไก่แบบสามัญชนและเสด็จไปแบบง่ายไม่มีทหารตามเสด็จมากมาย

๙. พระองค์ทรงตรัสหลายครั้งว่า รักเมืองน่าน ให้เมืองน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้นานๆ และสิ่งที่ทำให้คนน่านมีความสุขที่สุดนั่นคือ ทรงตรัสว่า น่านคือบ้านหลังที่สอง

 

คนน่านรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม เจ้าฟ้าของคนเดินดิน เจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Loading...