ไม่เคยรู้มาก่อน “พ่อหลวงร.๙” ทรงกราบที่หีบทองท่านผู้ใด แสดงถึงความเคารพอย่างที่สุด

20 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อครั้งนานมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตื่นพระบรรทมแต่เช้า ปกติพระองค์ท่านจะพระบรรทมทับตะวัน แล้วทรงทอดพระเนตรเห็นพระรูปหนึ่งกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดา เช้าวันนั้นพระองค์จึงทรงเสด็จลงมาใส่บาตรแล้วถามว่า หลวงพ่ออยู่ที่วัดไหน พระรูปนั้นตอบว่า อยู่ที่วัดป่าพรรณานิคม แล้วพระรูปนั้นก็เดินหายไปตรงมุมพระตำหนัก

Loading...

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงรับสั่งให้ ฮ เตรียมพร้อมแล้วตามไปที่วัดป่าพรรณนิคม ก็พบหลวงพ่อรูปนั้นกำลังนั่งฉันข้าวอยู่พระรูปนั้นก็ คือ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นั่นเอง

และเมื่อพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรละสังขาร พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงถวายหีบทองแด่ท่านผู้เป็น พระอาจารย์สอนกรรมฐานแด่พระองค์ และนั่นก็เป็นที่มาของภาพการกราบหีบทองของ หลวงปู่ฝั้น พระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งในรัชกาลพระองค์

เมื่อพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มรณภาพในวันที่ ๔ มกราคม 2๒๕๒๐ สิริอายุ ๗๗ ปี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ไปทรงสรงน้ำ

Loading...

และลำดับต่อมาใน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร เพื่อพระราชทานเพลิงศพเป็นการส่วนพระองค์

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๑ โดยภาพความทรงจำในวันนั้นที่เป็นบุญตาและหาชมได้ยากสำหรับเหล่าชาวบ้านและผู้มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระอาจารย์ฝั้นนั้นคือ การที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงลดพระองค์ลงกราบศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Loading...

บนพระสุหนี่ปูลาดที่พื้นสนามหน้าจิตกาธาน ซึ่งนับว่าพระอาจารย์ฝั้นเป็นอีกบุคคลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และพระองค์ท่านยังทรงเป็นลูกศิษย์ มีการปุจฉา วิสัชนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ฝั้นด้วย เช่น เรื่องการทำความดี ละเว้นความชั่ว เรื่องศาสนา ก่อนที่จะเสด็จ กลับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ท่านยังมีปฏิสันถารกับพสกนิกรชาวไทยที่มาเข้าเฝ้า รับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ด้วย

สำหรับประวัติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๒ ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อท่านอายุได้ ๒๐ ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสิทธิบังคม จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูป้องเป็นอุปัชฌาย์และเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษา ก่อนจะออกพรรษามาพำนักที่วัดโพนทอง และได้ธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่คำสอนแก่ชาวบ้าน จนได้รับการยกย่องให้เป็นอริยสงฆ์

Loading...