new tags

‘กระเป๋ามหัศจรรย์’ เรื่องสุดประทับใจจากพระสหาย “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เมื่อครั้งทรงนิสิตจุฬาฯ

18 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากทางผู้ใช้เฟซบุ๊ก  หอประวัติจุฬา กับเรื่องราวความทรงจำที่ไม่เคยลบเลือน เขียนโดยผศ.ดร.สุกัญญา บำรุงสุข พระสหายร่วมชั้นปีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Loading...

โดยระบุข้อความเอาไว้ว่า  เรื่องที่ประทับใจมาก คือ การวางพระองค์เป็นเหมือนนิสิตทั่วไป ไม่ทรงถือพระองค์ และทรงเอื้ออารีต่อผู้อื่น เมื่อทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในครั้งนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ

ในสายตาของนิสิตร่วมชั้นเรียน ทรงเป็นเจ้าฟ้าสูงศักดิ์ ในตอนแรกใครๆก็เกร็งและเกรง ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับพระองค์ กลัวว่าจะใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องจะถูกตำหนิได้ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพระองค์เป็นกันเอง และโปรดให้ปฎิบัติต่อพระองค์เหมือนนิสิตนักศึกษาทั่วไป

Loading...

ซึ่งไม่ทรงใช้สิทธิพิเศษใดๆประกอบกับมีพระอารมณ์ดี มีพระอารมณ์ขัน และทรงอนุญาตให้เพื่อนๆไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ครบถ้วนตามราชประเพณี ทำให้เพื่อนนิสิตกล้าเข้าไปพูดคุยและในที่สุดก็พบว่า สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้มีน้ำพระราชหฤทัยกว้างขวางเป็นมิตร ในพระกระเป๋าจะมีของใช้ต่างๆให้เพื่อนๆขอยืมได้ เช่น กาว กรรไกร หรือแม้แต่ยาดม

ทรงชอบเล่นสนุก ครึกครื้น ทรงกีฬา ดนตรีไทย ทรงร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างแข็งขัน การเรียนก็เอาพระราชหฤทัยใส่และชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเช่นทรงติว ทรงเก็งข้อสอบ(แม่นมาก)หรือตอบคำถามครูในชั้นเรียน ช่วยชีวิตเพื่อนๆที่ตอบไม่ได้อยู่เสมอๆทรงเป็นนิสิตที่เรียนเก่งมาก แต่ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว ทรงทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวมด้วย

Loading...

และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังนับว่าเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และทรงสำเร็จการศึกษาในปี2519 ด้วยผลการเรียนดีเด่น อักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเช่นนี้ตลอดไป

ขอบคุณที่มา  หอประวัติจุฬา

Loading...