ปิติ “ทูลกระหม่อมฯ” ทรงโพสต์ถวายพระพร “ในหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายพระพร  โดยพระองค์ทรงระบุข้อความว่า…

“28 กรกฎาคม 2564 ทรงพระเจริญ #HappyBirthday #LongLivetheKing”

Loading...

Loading...

Loading...