พระตำหนักสิริยาลัย ที่ประทับส่วนพระองค์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

27 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

“พระตำหนักสิริยาลัย” เป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน (ขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับพระราชทานและถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”

Loading...

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตรงข้ามวัดไชยวัฒนาราม) ออกแบบโดยหม่อมหลวงท้าวเทวา เทวกุล มีศิลปกรรมแบบหมู่เรือนไทยโบราณ แวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

Loading...

ภายในมีบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในแผ่นเงินความว่า “…พระตำหนักหลังนี้มีความหมายพ่อกับชายสร้างถวายแม่วิมานทองแห่งนี้คือดวงแดลูกกับแม่ผูกพันนิรันดรอนุภาพแห่งความรักสลักจิตเนรมิตเรือนไทยอนุสรณ์ ครบหกสิบพรรษาพระมารดรประชากรแซ่ซ้องพระบารมีขอบูชาจารึกด้วยชีวิตชายอุทิศกายใจไว้ที่นี่เพื่อถวายความจงรักและภักดีอีกหมื่นปีไม่มีคลายจากชายเอย…”

และเสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์จุดที่ตั้งของพระตำหนักสิริยาลัยอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไชยวัฒนาราม มาจากความประทับใจความงามของโบราณสถานและศิลปกรรม ของพระเจดีย์ภูเขาทองและวัดไชยฯ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินจากราษฎรขนาด 17 ไร่

Loading...

พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถต่อมาเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ ณ ขณะนั้นของรัชกาลที่ 10) จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระตำหนักถวายดังนั้น พระตำหนักสิริยาลัยจึงเป็นพระตำหนักของขวัญที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 9

ซึ่งข้อมูลพื้นฐาน พระตำหนักสิริยาลัยเป็นพระตำหนักมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้าย ภายในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทะเบียนบ้าน เลขที่ 59 หมู่ 7 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2534 อันเป็นปีที่ “สมเด็จแม่” ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ หรือพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา กล่าวสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเมืองหลวงในอดีต เป็นเมืองมรดกโลกในปัจจุบัน

ประกอบกับอยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่ดึงดูดให้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้ง 2 พระองค์เสด็จฯเยือนอยู่บ่อยครั้ง ในการเสด็จพระราชดำเนินมีทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

Loading...