นาทีสุดปีติ “ในหลวง-พระราชินี” ทรงคม ‘สมเด็จพระสันตะปาปาฯ’ ตามแบบวัฒนธรรมไทย (ชมคลิป)

21 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.05 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ รถยนต์พระที่นั่ง

Loading...

จากนั้นเสด็จฯไปยังห้องเฝ้า เพื่อทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ ซึ่งทรงจัดทอดถวาย และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา อีกทั้ง ทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัยกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

เมื่อสมควรแก่เวลา สมเด็จพระสันตะปาปาทูลลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์พระที่นั่ง

Loading...

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ปัจจุบัน และนับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 ซึ่งมีพระนามเดิมว่า ฮอร์เฮ มาริโอ เบร์โกกลิโอ ประสูติที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 82 พรรษา

Loading...

สำหรับการเสด็จเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

ชมคลิป

ขอบคุณภาพจาก ProGressTH 789

Loading...