ไม่ทรงลังเลพระทัยแม้แต่น้อย เมื่อครั้ง “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงรับสั่ง ครั้งลุยน้ำเน่าเสด็จเยี่ยมพสกนิกร

30 พฤษภาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์อดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวังซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก ที่ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ได้เล่าในการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคมพุทธศักราช ๒๕๓๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รับสั่งว่าเป็นบ้าน ๓ น้ำ มีทั้งน้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว และก็น้ำท่วมเมื่อถึงหน้าแล้งน้ำเค็มจากทะเลจะเข้ามาชาวบ้านไม่รู้ ก็สูบน้ำเข้านา ก็เสียหายหมดขุดลงไปในดิน น้ำก็เปรี้ยว เมื่อถึงฤดูฝนน้ำก็ท่วมมาก ๒ เมตร เป็นเวลานานประมาณ ๒ – ๓ เดือน

Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ วันนั้น ผมไปตรวจพื้นที่ก่อนเสด็จฯ ประชาชนอยู่ตรงจุดที่เขานำวัวควายไปเลี้ยงผมไม่คาดคิดว่าฝนจะตก น้ำท่วมตรงจุดนั้นกลายเป็นน้ำสกปรกเต็มไปหมดรับสั่งว่า ชาวบ้านเขามารอทั้งจังหวัดทำไมแค่นี้ ฉันจะลงไปไม่ได้พระองค์ท่านก็เสด็จลงไป คุณข้าหลวงมาบอกว่า ฉลองพระบาทต้องทิ้งเพราะเหม็นมาก

ท่านผู้หญิงบางท่านที่ใส่รองเท้ายี่ห้อดังๆ ก็ต้องทิ้งเลยคุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ ก็ต้องคุกเข่าในน้ำเน่า มีตะขาบขึ้นมาด้วยสาเหตุเพราะชุดสำรวจพื้นที่เลือกที่ที่จะรองรับประชาชนที่จะมาเข้าเฝ้าฯให้ได้มาก และไม่คาดคิดว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็ทำให้ได้เห็นได้ประทับใจในพระองค์ท่านซึ่งไม่สนพระทัย ไม่ลังเลพระทัยที่จะเสด็จลงไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์อันนี้เป็นความประทับใจของผม

Loading...

Loading...