พระสิริโฉมงดงามเป็นที่สุด “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ในฉลองพระองค์ชุด ‘พระภูษาผ้าไหมขิด’

24 พฤษภาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

Loading...

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จสิ้นพิธีการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดศาลแขวงนั้น มีประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯรอรับเสด็จ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง และชูพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่งเสียง ทรงพระเจริญ อย่างกึกก้องและกังวาน ด้วยใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการ ในการที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์บ่อยครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นำความปิติยินดีสู่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบตกแต่งด้วยผ้าขิดไหม พระภูษาผ้าขิดไหม จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยฉลองพระบาทสีที่เข้ากันรับกับทรงพระเกศาที่ด้านหน้าแสกข้าง แล้วด้านหลังเกล้าเก็บเป็นมวยต่ำ พร้อมประดับเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ซึ่งทำให้พระสไตล์ของพระองค์ทรงเรียบร้อยและหวานละมุน

Loading...

แดนอีสานบ้านเฮายังคงมีหมู่บ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าด้วยมือ นอกเหนือจากการเป็นเกษตรกร เกิดเป็นผ้าขิดไหมที่มีเอกลักษณ์ลวดลายประณีตสวยงาม ผ้าขิดเป็นผ้าที่ทอขึ้นและสร้างลายด้วยวิธีการที่เรียกว่า “ขิด”

ที่มาจากคำว่า “สะกิด” หมายถึงการงัดซ้อนขึ้นหรือสะกิดซ้อนขึ้นเพื่อทำลวดลาย การทอผ้าขิดสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเหมือนการจก แต่ลายขิดทำติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผืนผ้าโดยใช้ไม้แผ่นบางๆ เรียกว่า “ไม้ค้ำ” สอดเข้าไปในเส้นด้ายยืนเพื่อสร้างลวดลายที่ต้องการ หรือทำลวดลายขิดจากเครื่องมือที่เรียกว่า “เขา”

Loading...

โดยสะกิดเส้นด้ายยืนขึ้นตลอดหน้ากว้างของผืนผ้าและเพิ่มเส้นด้ายพุ่งไปตามแนวเส้นด้ายยืนที่ช้อนขึ้นนั้น เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนจะขัดกันตามจังหวะที่ต้องการจนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ ที่เห็นจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผืนผ้า ผ้าขิดจึงมีลักษณะพิเศษที่ดูได้จากลายซ้ำของเส้นพุ่งที่ขึ้นเป็นแนวสีเดียวกันทั้งหมดตลอดแนว อาจจะเหมือนกันทั้งผืนหรือไม่เหมือนกันทั้งผืนก็ได้ แต่ต้องมีลายซ้ำที่มีจุดจบแต่ละช่องของลายอย่างชัดเจน

แม้ว่าจะมีกรรมวิธียุ่งยากกว่าการทอผ้าด้วยวิธีอื่นอยู่บ้างแต่ความหลากลายของลายทอทั้งประเภท จำนวน และขนาดของลายที่ประกอบไปด้วยลายเรขาคณิต ลายประดิษฐ์ ลายที่เกี่ยวกับศาสนา ลายจากดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติ ลายรูปสัตว์ต่างๆ ลายเครื่องมือเครื่องใช้ ลายเหล่านี้มีมากมาย​สะท้อนถึงภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา ลักษณะโดดเด่นของผ้าขิดไหม จังหวัดหนองบัวลำภู มีความพิเศษอยู่ตรงการทอที่ต้องทอตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แล้วแต่ความยากของลายโดยคนหนึ่งจะเป็นผู้ทอ ซึ่งจะใช้ไหมค้ำทอสอดค้ำให้ ส่วนอีกคนจะเป็นคนสวดกระสวยเมื่อแล้วเสร็จก็จะเก็บปมเก็บขี้ไหมให้เรียบร้อย รวมถึงการพัฒนาลวดลาย การสร้างสีสรรค์ กำหนดที่เส้นที่เส้นยืน ทำให้เกิดความงดงามอย่างร่วมสมัย

ขอบคุณที่มา  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...