เผยเหตุผลที่ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ทรงเลือกพระธำมรงค์องค์เรียบง่ายเป็นของหมั้น

24 พฤษภาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวิธี  28 เมษายน 2493 นับเป็นวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Loading...

เช้าวันนั้น เวลาพระฤกษ์ 09.30 น. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ทรงนำหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ไปยังวังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จากนั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทรงลงนามในสมุดทะเบียนสมรส ด้วยเหตุนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ไทยที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ต่อมาเป็นพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแบบเรียบง่าย โดยมีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นผู้พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณี จากนั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แก่สมเด็จพระราชินีในศุภมงคลโอกาสนี้

Loading...

โดยก่อนหน้านั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสเป็นการส่วนพระองค์กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ถึงการเลือกพระธำมรงค์ที่จะทรงใช้หมั้น โดยทรงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เลือกระหว่าง 2 องค์ คือ พระธำมรงค์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ซึ่งเป็นทับทิมประดับเพชรงดงาม กับพระธำมรงค์องค์นี้ที่เป็นเพชรน้ำใสบริสุทธิ์ มีขนาดเล็ก ไม่ถึง 2 กะรัต เกาะไว้ด้วยหนามเตยรูปหัวใจ แต่มีความหมายมาก เพราะได้รับตกทอดมาจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี

สุดท้ายแล้ว หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ก็ตัดสินพระทัยเลือกพระธำมรงค์หมั้นอันเปี่ยมไปด้วยความหมายแห่งความรักองค์นี้

Loading...

Loading...