เปิดภาพชุดล้ำค่า ฉลองพระองค์ ‘พระราชินี-พระราชชายา’ แห่งราชจักรีวงศ์ ในวันอภิเษกสมรส

2 พฤษภาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ในพระราชประเพณีราชสำนักสยาม ถูกจดจารผ่านพงศาวดาร บันทึก จดหมายเหตุ และเอกสารต่างๆ อีกทั้งภาพลายเส้น และเมื่อเทคโนโลยีการถ่ายภาพเกิดขึ้นในโลก เรื่องราวเหล่านั้นได้ถูกบันทึกทุกรายละเอียด ดังเช่น ภาพล้ำค่าในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และอภิเษกสมรส พระบรมราชินี พระราชินี ในฉลองพระองค์งดงามตามยุคสมัย เป็นความงามอันอมตะ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด

Loading...

นางสาวประไพ สุจริตกุล ได้รับการสถาปนาเป็น พระอินทราณี พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ.2464 พระอินทราณี ฉลองพระองค์และถือช่อดอกไม้อย่างฝรั่ง

ในหลวง รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้สถาปนาพระอินทราณี เป็นพระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2465 ฉลองพระองค์แบบตะวันตก

Loading...

หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระชายา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2468

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกตามยุคสมัย

Loading...

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ในวันพิธีอภิเษกสมรส ณ พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 26 สิงหาคม พ.ศ.2461

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พ.ศ.2493

สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์งดงามยิ่ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์สีชมพูงดงามในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์สีชมพูงดงามในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

Loading...