พระสิริโฉมงดงามสง่า “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ในฉลองพระองค์ผ้าปักชาวเขา (ชมคลิป)

27 เมษายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

Loading...

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสภามหาวิทยาลัยเลย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ออกบริการตรวจสุขภาพและให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานมาให้บริการแก่ประชาชน

Loading...

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ้าปักชาวเขาผสมผ้าไหมพื้นเรียบ นับว่าพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ

Loading...

“สำหรับผ้าปักชาวเขา ชนเผ่าม้งเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการปักผ้า เนื่องจากมีการสืบสานและถ่ายทอดงานด้านปักผ้ามาแต่ช้านานและชาวม้งได้ปักขึ้นใช้เองตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว เมื่อพูดถึงผ้าปักม้ง ผ้าปักม้งเป็นลวดลายที่สวยงาม ผู้หญิงม้งจะปักตามจินตนาการของเเต่ละคนซึ่งของเเต่ละคนจะไม่เหมือนกันเเต่จะคล้ายๆกัน โดยส่วนมากม้งไทยม้งลาวม้งเวียดนามเเละม้งยูนาน(ม้งจีนตะวันตกเชียงใต้)จะปักคล้ายๆกันเป็นเเบบครอสติช เเต่ม้งจีนเเถวไกวเจา ไหหลำ จะปักเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการโดยจะปักตรงรูปที่เขียนขึ้นมาซ้ำกันจนเป็นรูปต่างๆเช่น ลายผ้านก ลายดอกไม้ ลายมังกร เเละลายที่จินตนาการออกมา”

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา ProGressTH 789 ,  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...