new tags

ชื่นหัวใจพสกนิกร ย้อนชมนาที “พระองค์โสม” ทรงสวมกอด “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” อย่างอบอุ่น (ชมคลิป)

24 เมษายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  เสด็จออกหน้าพระตำหนัก วังเทเวศร์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยในปีนี้ ทรงเจริญพระชันษา 61 ปี ในการนี้ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป แล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ พระครูปลัดวิริยวัฒน์ อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Loading...

โอกาสนี้ ทรงรับดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้เชิญไปถวาย และทรงรับแจกันดอกไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้มีผู้เชิญไปถวาย

จากนั้น เสด็จออก ณ ห้องพิธีวังเทเวศร์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ แล้วทรงประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหาร นอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์ และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ

Loading...

จากนั้น เสด็จไปยังศาลพระภูมิ ทรงวางพวงมาลัย ทรงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะ แล้วเสด็จเข้าพระตำหนัก ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระราชาคณะถวายน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร พร้อมกับถวายแจกันดอกไม้ เงิน และสิ่งของ เพื่อโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงถวายพระพรให้พระมารดา จากนั้น พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสวมกอดอย่างอบอุ่น

Loading...

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา ProGressTH 789

Loading...