เปิดภาพประทับใจ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” คอยอยู่เคียงข้าง ช่วยพระราชกรณียกิจ “ในหลวงร.10” เสมอ

5 เมษายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ที่ได้เผยแพร่ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คอยอยู่เคียงข้าง ช่วยพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานเสมอ

Loading...

ซึ่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา พลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทั้งนี้ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นนายทหารบกหญิงชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

Loading...

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พลตรีหญิงสินีนาฏ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จ เป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และต่อเนื่อง ไปยังพระเมรุมาศ ด้วยเสียงอันทรงพลังและเฉียบขาด

Loading...
Loading...