เผยภาพประทับใจ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงสวมกอด ‘อาจารย์’ เมื่อเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพชุด)

23 มีนาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

Loading...

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวายในภาคบ่ายด้วย

และนับเป็นภาพแห่งความประทับใจเมื่อ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินถึงมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสวมกอดอาจารย์ที่เคยถวายการสอนกับพระองค์สุดอบอุ่น และนอบน้อม

Loading...

Loading...

ขอบคุณภาพจาก   HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

Loading...