new tags

ไม่เคยรู้มาก่อน เผยเหตุใด “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” ไม่กราบบนแท่น แต่กราบลงที่พื้น

7 มีนาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 ทางเพจบนเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์เผยภาพขณะที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Loading...

พร้อมระบุข้อความว่า…  วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าถวายสักการะ

การนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะพระพุทธประทีปวโรทัย ประธานพระวิหาร พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ แล้วบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน และสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการะเป็นมุทิตาแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

Loading...

จากนั้น ถวายสักการะปูชนียวัตถุในพระอาราม แล้วไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายสักการะพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ ในมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ ซึ่งบรรจุอยู่ ณ พระอนุสาวรีย์ต่างๆ ในสุสานหลวง

ต่อมาภายหลังจากที่ภาพขณะ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” กราบลงที่พื้นแต่ไม่กราบที่แท่นกราบที่ทางวัด เตรียมไว้ให้ โดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊ก  Veerakate Kasemsuwan  ได้โพสต์เผยเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้คนไทยได้กระจ่างใจ พร้อมระบุข้อความว่า…

Loading...

“มีเพื่อน inbox ถามผมมาว่า เพราะเหตุใด เจ้าคุณพระสินีนาฏ ไม่กราบที่แท่นกราบที่ทางวัด เตรียมไว้ให้ แต่เจ้าคุณพระฯ ใช้วิธีกราบลงที่พื้น เรื่องนี้ถ้าใครพอมีความรู้เรื่อง ‘พระแท่นทรงกราบ’ จะพอทราบครับว่าอะไรคืออะไร #พระแท่นทรงกราบ (หรือ ‘แท่นกราบ’) พระแท่นทรงกราบจริงๆ ที่ถูกต้องแล้วจะสงวนไว้ใช้ สำหรับราชสำนักเท่านั้นนะครับ ไม่ได้ใช้เป็นการทั่วไป”

“ถ้าเป็นการทรงกราบที่พระแท่นทรงกราบโดย พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นสูง จะคลุมผ้าเยียรบับที่เขนยทรงกราบ (หมอนที่ ใช้กราบลงน่ะครับ) โดยมีผ้าเยียรบับลาดปูรองรับ โดยถ้าเป็นพระราชวงศ์ชั้นอนุวงศ์รองลงมาจะไม่ลาด (ไม่ปูผ้าเยียรบับ) โดยธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนัก จะใช้ผ้าสีน้ำเงินเข้มคลุมที่เขนยแทน ถ้าเป็นผู้แทนพระองค์ก็จะใช้ผ้าสีน้ำเงินเข้มคลุมที่เขนย เหมือนกับพระอนุวงศ์ครับ”

“ในเคสที่มีประธานในพิธีที่เป็นสามัญชนคนธรรมดา ควรใช้แค่พรมหรือผ้าสีอ่อนปูให้ประธานในพิธีกราบ ไม่ควรใช้พระแท่นทรงกราบครับ เพราะจะดูเป็นการ มิบังควรไปครับ ในภาพที่เพื่อนส่งมาถามนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ เดินทางไปเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชบพิธฯ เป็นการส่วนตัวครับ (ไม่ใช้คำว่า เป็นการส่วนพระองค์นะ) และไม่ได้ไปในฐานะผู้แทน พระองค์ด้วย”

“#และที่สำคัญคือ เจ้าคุณพระสินีนาฏท่านมิได้ เป็นสมาชิกในพระราชวงศ์ ท่านเป็นเพียงสตรีผู้มี บรรดาศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานราชทินนามฝ่ายใน ดังนั้น การที่ท่านเจ้าคุณพระไม่กราบบนแท่นกราบ จึงต้องถือว่าถูกต้องแล้ว เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง งดงามแล้วครับ ซึ่งผมทราบมาว่าท่านได้รับพระมหา กรุณาธิคุณให้ใช้ลาดปูด้วยแท่นกราบเสมือนเป็น ผู้แทนพระองค์ก็ตาม แต่เจ้าคุณพระท่านก็ปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องที่สุดตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยใช้วิธี กราบลงที่พื้นด้วยความนอบน้อมอย่างที่เห็นในภาพ นับได้ว่าเจ้าคุณพระสินีนาฏวางตัวได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องดีงามสมแก่ฐานะยิ่งแล้วครับ”

ขอบคุณที่มา Veerakate Kasemsuwan

Loading...