พรข้อเดียว “ดร.สุเมธ” ขอพระราชทานพรวันเกิดจาก “ในหลวงร.๙” พระราชดำรัสที่ทำให้ไม่กล้าคิดถึงคำว่า “เกษียณ” อีกเลย

24 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

เรื่องราวประทับใจเกี่ยวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย ที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพ่อหลวงอย่าใกล้ชิด ได้เล่าถึงในหลวงว่า พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรอย่างมาก ดร.สุเมธ ได้เล่าว่า

Loading...

ผมเคยเข้าเฝ้าฯ กราบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ผมอายุ ๖๐ ปี เป็นวัยที่ต้องเกษียณ พระองค์ท่าน รับสั่งว่า  “แล้วฉันล่ะ”

วันนั้นผมอายุ ๖๐ ปี แต่พระองค์ทรงเจริญพรรษา ๗๒ พรรษา นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ ผมไม่กล้าเอ่ยถึง คำว่า “เกษียณ” อีกเลย ผมจึงเปลี่ยนมาเป็นขอพระราชทานพรในวันคล้ายวันเกิดแทน และพระองค์ทรงมักจะให้พร ในทำนอง ว่า…

“ขอให้แข็งแรงนะ ขอให้มีพละกำลังกายที่แข็งแรง เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้” หรือ “ขอให้มีความสุข ในการทำประโยชน์ เพื่อคนอื่น” คำพระราชทานพร มักจบลงด้วยงาน หรือการทำเพื่อคนอื่นเสมอ

Loading...

ปีที่ผมเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระองค์ว่าอายุครบ ๗๒ ปี (ดังนั้นในหลวงทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา) พระองค์ท่านทรงนิ่งไปสักพักหนึ่ง แล้วทรงยกพระหัตถ์มาจับบ่าผมเขย่า แล้วรับสั่งว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จ สุเมธ งานยังไม่เสร็จ” รับสั่งอย่างนี้ ถึง ๒ ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงห่วงเรื่องงาน ห่วงทุกข์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก พระองค์ทรงทุ่มเทตรากตรำพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๗๐ ปี ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ เพิ่มความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และทรงหาทางช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสยากจนมีปัญหาอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ให้ได้มีโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Loading...





Loading...



error: Alert: Content is protected !!