‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ทรงแนะครม. ถึงวิธีบริหารประเทศ ให้นึกถึงประชาชนเป็นหลัก

12 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 ทาง พ.อ.หญิง ทักษดา สังข์จันทน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราโชบายในการบริหารประเทศ โดยขอให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่พระองค์เห็นความสำคัญของประชาชน

Loading...

โดยท่านมีรับสั่งว่า “ให้คณะรัฐมนตรีนึกถึงประชาชนเป็นหลักในการทำงาน ทำให้มีความสุข มีทางออก และมีทางเลือก ขณะที่การแก้ปัญหาสังคมของประเทศนั้น สามารถบรรเทาได้โดยการสร้างวินัยให้กับประชาชน และ ขอให้ประชาชนทุกคนมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว”

“ส่วนประเด็นสำคัญ คือการนำเอาจิตอาสาไปขับเคลื่อนให้กลับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน หากช่วยเหลือได้ จะนำจิตอาสาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆทั้งด้านผลผลิต และ การเกษตร ก็จะเป็นโครงการที่ดีช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่เหล่า โดยจะเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการ เอกชน ในการรวมพลัง ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในประเทศเพื่อให้ยกระดับมีฐานะที่เท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่าง”

Loading...error: Alert: Content is protected !!