คนไทยน้ำตาคลอ “ในหลวงร.10” รับสั่ง ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ “ในหลวงร.9และสมเด็จพระนางเจ้าฯ” คู่กัน

12 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

คนไทยน้ำตาคลอเมื่อทางเพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ได้เผยแพร่ข้อความสุดปลื้มปิติ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่ง ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ประดับคู่กัน และมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับไว้ตรงกลางและให้ลดระดับระดับต่ำลงมากว่าล้นเกล้า ๒ พระองค์ ด้วยเหตุผลอันสุดแสนพิเศษ

Loading...

โดยระบุข้อความว่า…  “3 รูปที่มีทุกบ้าน น้ำตาไหลด้วยความปลื้มปีติ ร.10 ทรงรับสั่ง ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ แบบนี้ ด้วยเหตุผลอันสุดแสนพิเศษ

ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คำประกาศของพลอากาศโทภักดี แสงชูโต เกี่ยวกับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งระบุว่า…ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการเล่าว่ารัชกาลที่ 10 ตรัสว่าการประดับรูปตามสถานที่ราชการ ขอให้ประดับรูป รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คู่กันเหมือนเดิม และให้ประดับรูปท่านตรงกลางในระดับต่ำลงมากว่าล้นเกล้า 2 พระองค์ เพราะพระองค์ขอถวายความบังคมสูงสุด ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต เป็นคนแจ้งให้ผู้เข้ารับประกาศทุกท่านทราบ”

สำหรับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ภายในอาคาร หากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่คู่กัน ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยที่ พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประมาณ 10 เซนติเมตร

Loading...

ขอบคุณที่มา  เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย กระทรวงศึกษาธิการ

Loading...error: Alert: Content is protected !!