‘พอเพียงตามรอยพ่อ’ เปิดห้องพระบรรทม “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ” เรียบง่ายไม่ได้หรูหรา เป็นบุญตายิ่งนัก

12 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

ถือเป็นบุญตาของประชาชนชาวไทยเมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานอนุญาตเปิดให้ชมห้องพระบรรทม ขนาดเล็กกะทัดรัด ตกแต่งเรียบง่าย ซึ่งภายในมีเพียงพระแท่นบรรทม ชั้นวางของ ตุ๊กตาที่ทรงโปรด

Loading...

และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เอง ส่วนห้องทรงงานด้านนอกที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ ก็มีโต๊ะทำงาน 1 ตัวกับเก้าอี้เท่านั้น ซึ่งยึดหลักความพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

Loading...

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!